Kontakt

 Radom, ul. Wernera 12
  48 381-15-95
  48 618-06-56
 e-mail: biuro@kowalczyk.eu

Filmy

Więcej

Dla architekta

Więcej

blueSmart

Print

Nowa generacja organizacji dostępu.

Elektroniczne systemy dostępowe Winkhausa są popularne od ponad 10 lat - nie tylko w Niemczech ale i na rynkach zagranicznych. Na targach Security miał swoją premierę blueSmart - system, w którym klucze są nośnikami danych dostępowych, a ich wymiana z czytnikiem lub elektroniczną wkładką zainstalowaną w drzwiach odbywa się za pośrednictwem sieci bezprzewodowej.

Komponenty

Indywidualne prawa dostępu

Administrowanie odbywa się za pomocą centralnego komputera, który każdemu pracownikowi przydziela indywidualne prawa dostępu do określonych pomieszczeń w określonym czasie. System dostępu skojarzony jest z oprogramowaniem Winkhaus blueControl Professional, który przejrzyście odzwierciedla wszelkie aktualne zmiany w organizacji dostępu. Osobne programowanie poszczególnych wkładek w danym obiekcie nie jest już konieczne. Z elektroniczną kontrolą dostępu można połączyć również istniejące już systemy, jak np. rejestracja czasu pracy, instalacje alarmowe oraz system zarządzający energią.

Komunikacja w nowym stylu

Elektroniczne komponenty instalacji komunikują się między sobą za pomocą wirtualnej sieci. Wymiana danych wewnątrz systemu następuje bezprzewodowo i niepostrzeżenie w ramach normalnego użytkowania klucza. Klucz wyposażony w sprawnie działający chip oprócz zaprogramowanych danych dostępowych zapisuje również dane, które sczytuje z komponentów drzwiowych i przekazuje je innym wkładkom. Takie „wirusowe” przekazywanie danych umożliwia niezwykłe szybkie rozprzestrzenianie się informacji.

Jak działa taki system?

Indywidualne prawa dostępu zapisywane są przez system w czytniku centralnym. Klucz blueSmart każdego wchodzącego do pracy pracownika w kontakcie z centralnym czytnikiem otrzymuje komunikat o aktualnych prawach dostępowych na kolejne 24 godziny. W ten sam szybki sposób przekazywany może być komunikat o nowych uprawnieniach dostępowych lub o blokadach. Informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania systemu, jak np. poziom naładowania baterii poszczególnych wkładek zapisywane są na serwerze centralnym.

Blokada dostępu – bezprzewodowa komunikacja za pomocą klucza

Jak to działa?
Klucze pracowników wykorzystywane są w ramach systemu jako nośniki komunikatów o indywidualnych prawach dostępowych lub o zmianach w profilu danego użytkownika. Dane zapisane w kluczu pracownika przekazywane są podczas otwierania drzwi do poszczególnych wkładek. Dzięki temu dane mogą rozprzestrzeniać się za pomocą sieci bezprzewodowej po całym budynku bez konieczności programowania poszczególnych wkładek. Dzięki komunikatom zwrotnym do systemu administrator rozpoznaje, czy polecenie blokady zostało odpowiednio przekazane dalej.


Blokada dostępu –„wirusowe” rozpowszechnianie się informacji

Jak to działa?

Komunikat o blokadzie, który jak najszybciej musi dotrzeć do wszystkich drzwi, przekazywany jest do centralnego czytnika, z którego korzystają wszyscy pracownicy. Ci z kolei, otwierając drzwi, przekazują komunikat poszczególnym wkładkom. Gdy drzwi te otwiera następnie inny pracownik, komunikat o blokadzie przekazywany jest z wkładki do jego klucza. Taki sposób przenoszenia informacji nazywamy wirusowym – ponieważ czytnik centralny jest tu wprawdzie punktem wyjścia dla informacji, jednak jej rozpowszechnianie odbywa się dodatkowo za pośrednictwem każdej następnej wkładki, do której dany komunikat dotarł.
Poser des questions sur ce produit